Новости

2019-10-01

Особлива інформація. Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

2019-05-02

Особлива інформація

Особлива інформація. Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.